Dzień chorego w Metropolii Przemysko-Warszawskiej Kościoła greckokatolickiego

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński