Dzień chorego w Metropolii Przemysko-Warszawskiej Kościoła greckokatolickiego

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński