Diecezjalna Pielgrzymka Piesza Katechetów i Nauczycieli

5 SIERPNIA 2022
ks. Roman Sękalski