Dekanalny etap Olimpiady Wiedzy Religijnej

1 MARCA 2022
ks. Roman Sękalski

Szkolny etap Olimpiady Wiedzy Religijnej odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Księdza Dziekana o godz. 10.00