Bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński