Bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński