Bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej

26 LISTOPADA 2021
Krzysztof Zwoliński