Bł. M. Teresy Ledóchowskiej, patronki współpracy misyjnej w Polsce

17 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki