Apel Jasnogórski pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego – Jasna Góra

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński