Apel Jasnogórski pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego – Jasna Góra

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński