80. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

17 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki

Msza św. w Katedrze Polowej WP