74. rocznica zakończenia II wojny światowej

16 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki

Msza św. w Katedrze Polowej WP, godz. 18.00