63. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes

2 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

1-18 maja