62. Międzynarodowa pielgrzymka żołnierzy do Lourdes

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński