62. Międzynarodowa pielgrzymka żołnierzy do Lourdes

6 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński