55. Orędzie papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu

15 GRUDNIA 2020
Krzysztof Zwoliński