55. Orędzie papieskie na Dzień Środków Społecznego Przekazu

15 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński