54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

15 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński