42. Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

7 GRUDNIA 2022
Krzysztof Zwoliński

17-18 czerwca