27. rocznica powstania Diecezji Łowickiej

4 STYCZEń 2019
ks. Łukasz Antczak