21. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa – Akcja Św. Krzysztof – zbiórka ofiar na środki transportu dla misjonarzy – MIVA Polska

6 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński