21-22 lipca 20. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

17 STYCZNIA 2019
Janusz Szwarocki

Akcja Św. Krzysztof – zbiórka ofiar na środki transportu dla misjonarzy – MIVA Polska