16. rocznica sakry biskupiej i ingresu Pasterza Diecezji

21 MAJ 2020
ks. Łukasz Antczak