14. Dzień Dziękczynienia, Święto Opatrzności Bożej

21 GRUDZIEń 2020
Krzysztof Zwoliński