12. Dzień Dziękczynienia, Święto Opatrzności Bożej

16 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki

Warszawa-Wilanów