12-18 maja Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

16 STYCZEń 2019
Janusz Szwarocki