100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Msza św. w Katedrze godz. 18.00

5 GRUDZIEń 2019
Krzysztof Zwoliński