Bp Guzdek wręczył prof. Wiesławowi Wysockiemu z UKSW medal Milito pro Christo

19 GRUDNIA 2012
admin
– Muzeum Ordynariatu
Polowego to nie tylko zbiór pamiątek, ale także głos we
współczesnej debacie o wartościach, na jakich mają być
wychowane kolejne pokolenia – mówił gospodarz ekspozycji w
podziemiach katedry polowej WP, dyr. Jacek Macyszyn.

Biskup Guzdek wskazał na związek podziemi katedry – gdzie
zwiedzający mają okazję poznawać historię duszpasterstwa
wojskowego – z misterium wiary, które trwa w katedrze
polowej podczas każdej Mszy św. Ofiara Chrystusa, słowo Boże
to ewangelia, która wciąż się wydarza, to przeszłość
nierozerwalnie związana z teraźniejszością, podkreślił.

Ordynariusz wojskowy podzielił się świadectwem ze spotkań
opłatkowych, które odbywa w różnych miejscach wojska. –
Nawet składanie życzeń może być okazją do pogłębionych
rozmów o wierze, mówił ordynariusz wojskowy. Wiara jest
łaską, którą obdarza człowieka Bóg. W tych rozmowach ujawnia
się ogromna tęsknota człowieka za Bogiem – zauważył biskup
polowy.

Laudację poprzedzającą uhonorowanie prof. Wysockiego Medalem
Milito pro Christo odczytał dyrektor Muzeum Ordynariatu
Polowego Jacek Macyszyn.

Prof. Wiesław Jan Wysocki, absolwent KUL i UŁ, urodził się w
1950 r. w Łowiczu. Na KUL wybrał specjalizację związaną z
historią Kościoła. Od 1997 r. był pracownikiem naukowym na
ATK a po przekształceniu UKSW. Pracuje w katedrze historii
najnowszej. Zajmuje się edycją źródeł okresu II
Rzeczypospolitej, dziejami duszpasterstwa wojskowego,
historią wojskowości, biografistyką itp. Autor wielu
publikacji prasowych i książkowych. Przywracał zbiorowej
pamięci m.in. heroiczną postać zamordowanego przez UB
Rotmistrza Witolda Pileckiego. Przez wiele lat współpracował
z kolejnymi ordynariuszami wojskowymi, po przywróceniu
ordynariatu polowego w 1991 roku. Był jednym z inicjatorów i
uczestników sprowadzenia do Polski ciała biskupa Władysława
Bandurskiego, zwanego też biskupem Legionów Polskich i
umieszczenia trumny z jego szczątkami w kaplicy Matki Bożej
Ostrobramskiej w katedrze polowej w Warszawie.

Źródło: ekai.pl

Podobne