Bp Dziuba zaprasza młodzież na Niedzielę Palmową

11 MARCA 2009
admin

     Bp Dziuba podkreślił w swoim liście,
że każdy człowiek, niezależnie od wieku, szuka recepty na szczęście,
choć czas młodości jest pod tym względem czasem wyjątkowym, czasem
szczególnego poszukiwania swojej drogi i własnych autorytetów.
Podczas tych poszukiwań nie można zapominać o największym
autorytecie i Mistrzu – Jezusie Chrystusie. ?Dla nas ludzi
wierzących to On mówi o tym, co należy uczynić, aby nasze życie było
szczęśliwe. Jezus Chrystus, który powiedział o sobie, że ?jest
Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14, 6) zapewnia nas, iż przyszedł na
świat po to, ?aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10,
10). Dobry Pasterz zostawił nam receptę na szczęśliwe życie:
Ewangelię – Dobrą Nowinę” – napisał biskup. Przypomniał również o
przykładach życia tych, którzy ?przejęli się słowami Chrystusa”, jak
Jan Paweł II, czy ks. Jerzy Popiełuszko.

     Bp Ordynariusz zachęcił
też młodych do właściwego wykorzystania czasu młodości oraz do
dobrego przygotowania się do sakramentu bierzmowania.

Podobne