Bp Dziuba w Szpitalu w Łęczycy

11 LUTEGO 2008
admin

W Szpitalu w Łęczycy Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Łowicki Andrzej F. Dziuba. W homilii kaznodzieja mówił o prawdzie człowieka, który nigdy nie jest wolny od niebezpieczeństwa choroby.

Jednocześnie zauważył, że nigdy nie można traktować chorych jako osób gorszej kategorii. Życie człowieka jest jednakowo ważne i święte niezależnie od momentu życia; tak należy troszczyć się o dziecko, nawet jeszcze nienarodzone, jak o człowieka u kresu swych dni.

Biskup Dziuba zauważył, że w obecnej sytuacji w Polsce jawi się dramat niezrozumienia ekonomii i sprawiedliwości. Człowiek nie jest towarem i ze sprawiedliwości należy mu się opieka zdrowotna, bo jest to wręcz prawo do życia. Dziś państwo nie może powiedzieć, że nie odpowiada za zdrowie swych obywateli, oni mają prawo do opieki, oni na tę opiekę pracowali.

Powierzając chorych Matce Bożej z Lourdes ukazał jak bardzo ich cierpienie wpisuje się w życie Kościoła.

Zwracając się do służby zdrowia Biskup Łowicki przypomniał, że ich pracę można traktować jako powołanie, bez limitów i ograniczeń własnej osoby. Ich praca jest misją służby zdrowiu, ale i stania na straży największego daru jakim jest życie, jest także znakiem ogromnego zaufania jakie zostało złożone w ich dłoniach.

Szpital w Łęczycy istnieje od 155 lat i dzisiaj jest wyposażony w 227 łóżek. Personel chlubi się, że pracuje oddając pacjentowi wiedzę, ręce i serce. W kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego poświęconej w 2003 roku jest przechowywany Najświętszy Sakrament, a opiekę duchową sprawują ojcowie bernardyni.

Po Mszy św. Bp Dziuba odwiedził kilka oddziałów szpitalnych, w tym oddziały: opieki długotrwałej oraz chirurgiczny.

Ks. JS

Podobne