Biskup Ordynariusz Andrzej F. Dziuba – HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA ŁOWICZA

27 MARCA 2009
admin

Wczoraj, 26 marca na sesji Rady Miejskiej w
Łowiczu w sposób jednogłośny został przyjęty w poczet honorowych obywateli miasta Łowicza – Biskup Ordynariusz Diecezji Łowickiej Andrzej F.Dziuba.

Wniosek w sprawie nadania tytułu biskupowi złożyło Stowarzyszenie Konfraternii św. Wiktorii. Wnioskodawcy jako argumenty przemawiające za przyznaniem tytułu przedstawili przede wszystkim, fakt owocnej współpracy z władzami miasta, czego efektem jest projekt
unijny  pt: Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu –
najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu
rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie
. Ponadto dzięki staraniom
Księdza Biskupa sprowadzono do katedry łowickiej relikwie św. Wojciecha. Zabiega On także o częstą obecność w Łowiczu Prymasa Polski – Józefa Glempa oraz kontynuuje
starania, by przeżywająca kryzys MWSH-P została filią Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego jest profesorem.

Biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba
Profesor doktor habilitowany teologii

Urodzony 10 października 1950 r. w Pleszewie (archidiecezja gnieźnieńska). Wyświęcony na kapłana 21 czerwca 1975 r. w Gnieźnie. Mianowany biskupem łowickim 27 marca 2004 r. Konsekrowany 22 maja 2004 r. w Bazylice Katedralnej w Łowiczu. Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski – od 14 marca 2007 r.

Podobne