Biskup Andrzej F. Dziuba u Ojca Świętego

20 STYCZNIA 2012
admin

W dniu 11 stycznia Ksiądz Biskup Andrzej F. Dziuba, ordynariusz łowicki, został przyjęty na audiencji u Ojca Świętego Benedykta XVI w Rzymie. 25 marca br. będziemy przeżywać 20-lecie Bulii Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus, i w konsekwencji powstania diecezji łowickiej. Biskup ordynariusz poprosił Papieża o błogosławieństwo dla biskupów, kapłanów, osób zakonnych i całej diecezji. Wspomniał także o bogatej historii naszego młodego Kościoła lokalnego – to w Łowiczu rezydowali Prymasi Polscy. Ksiądz Biskup podziękował Ojcu Świętemu za List z okazji 850. rocznicy konsekracji Archikolegiaty w Tumie i pozdrowienie wiernych podczas modlitwy Anioł Pański tego dnia. Wręczył także Ojcu Świętemu album o kościołach naszej diecezji. Papież zainteresował się zwłaszcza odnowioną katedrą w Łowiczu, kolegiatą w Tumie i kościołem w Brochowie, w którym ochrzczony był Fryderyk Chopin.

Podobne