Biskup Andrzej F. Dziuba na audiencji u Ojca Świętego

18 STYCZNIA 2013
admin
Zwyczajem się już stało, że na początku każdego roku Biskup Łowicki udaje się do Rzymu. Jest to okazja do spotkania z Ojcem Świętym i do załatwienia różnych spraw diecezjalnych w Kurii rzymskiej.

W tym roku Biskup Andrzej F. Dziuba spotkał się z Benedyktem XVI na środowej audiencji generalnej, która miała miejsce 16 stycznia w Auli Pawła VI. Pod koniec przedstawił się, że jest z Polski i z Łowicza. Podziękował Ojcu Świętemu za dar Roku Wiary i Synodu o nowej ewangelizacji.

W rozmowie o Katedrze łowickiej Biskup wskazał, iż była ona Kolegiatą Prymasów Polski, co było znane Ojcu Świętemu, a 12 z nich w  niej spoczywa. Ojciec Święty, wraz z Sekretarzem, Arcybiskupem Georgiem Gansweinem, z wielką uwagą przeglądał album, podziwiał piękno i bogactwo wyposażenia oraz pytał o ekspozycje muzealną.

Na koniec Biskup Ordynariusz poprosił o apostolskie błogosławieństwo dla biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, rodzin oraz wszystkich wiernych naszej diecezji.

Podobne