Benedykt XVI pozdrowił uczestników uroczystości w Tumie.

22 MAJA 2011
admin

Benedykt XVI. Zwracając się do Polaków zapewnił że jednoczy się duchowo z „biskupami, duchowieństwem i wiernymi, którzy dziś dziękują Bogu za 850 lat istnienia Archikolegiaty Najświętszej Maryi Panny Królowej i św. Aleksego w Tumie koło Łęczycy”.
Papież wystosował też list skierowany do Biskupa Łowickiego, który został odczytany podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył prymas seniora kard. Józef Glemp. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Episkopatu Polski z jej przewodniczącym abp. Józefem Michalikiem i wiceprzewodniczącym abp. Stanisławem Gądeckim oraz nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore. Byli też przedstawiciele życia publicznego. W swoim liście Ojciec Święty przypomniał historyczne znaczenie kolegiaty, która była w czasach swej świetności miejscem spotkań synodów i obrad państwowych i królewskich. Podkreślił, że prastara świątynia wiąże się z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich, pod jej posadzką znajdują się resztki opactwa benedyktyńskiego sprzed 997 roku. Benedykt XVI zapewnił o swojej modlitwie dziękczynnej za dobro, jakie na przestrzeni wieków dokonało się za pośrednictwem kolegiaty, szczególnie za dar wielu powołań kapłańskich i zakonnych. Życzył, „by wiara ojców i chrześcijańska nadzieja i miłość umacniały współczesne pokolenia wiernych, będąc zachętą do składania godnego świadectwa Chrystusowi i jego Ewangelii w codziennym życiu”. Udzielił też swego apostolskiego błogosławieństwa.

Podobne