E. K.

7 WRZEśNIA 2020

Oświadczenie Kurii Diecezjalnej Łowickiej

Oświadczenie Kurii Diecezjalnej Łowickiej Nawiązując do publikacji medialnych w sprawie ks. Jarosława W., oskarżonego o molestowanie seksualne Janusza S., Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, że zgodnie ze wskazaniami Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, a także Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski, akta procesowe w tej sprawie ...
27 SIERPNIA 2020

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym ( i wprowadzeniem w powiecie łowickim czerwonej strefy), Biskup Łowicki udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wiernym parafii znajdujących się w granicach powiatu łowickiego: - Bąków - Bednary - Bełchów - Bielawy - Bobrowniki - Boczki Chełmońskie - Chruślin - ...
25 SIERPNIA 2020

Odprawa katechetyczna - 27 i 28 sierpnia 2020 roku

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej przypomina, że Odprawa Katechetyczna odbędzie się w dniach 27 i 28 sierpnia 2020 roku (czwartek, piątek) o godz. 10.00 w Seminarium Duchownym w Łowiczu. W odprawie powinni wziąć udział wszyscy odpowiedzialni za katechizację w parafii – Księża Proboszczowie, Księża Prefekci, Siostry Zakonne i Katecheci Świeccy. Temat odprawy katechetycznej: ...