E. K.

27 PAźDZIERNIKA 2022

11 XI 2022 - Dyspensa od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku

Biskup Łowicki udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 11 listopada 2022 r., w Uroczystość św. Wiktorii - Patronki Diecezji Łowickiej, wiernym prze­by­­wającym na jej terenie. Wierni korzystający z niniejszej dyspensy mają obowiązek podjąć inną formę zadośćuczynienia: np. modlitwę w ...
25 KWIETNIA 2022

Zmarł Ks. Ryszard Szmołda

W piątek, 22 kwietnia 2022 roku, zmarł w wieku 83 lat, w 53. roku kapłaństwa ś.†p. Ks. Ryszard Szmołda Emeryt w parafii pw. św. Floriana w Bedlnie, wcześniej proboszcz parafii pw. Świętego Stanisława Kostki w Trębkach, odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu