admin

11 LISTOPADA 2014
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/22d2-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/22d2-555x360.jpg

519. Uroczystość św. Wiktorii

Jak co roku obchody ku czci św. Wiktorii zgromadziły wiernych z wielu zakątków naszej diecezji. Procesję z relikwiami męczennicy poprowadził od parafii p.w. Świętego Ducha do katedry łowickiej ks. bp Józef Zawitkowski, a uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. abp Tadeusz Gocłowski, ...
11 LISTOPADA 2014

Wiktoria znaczy zwycięstwo - Uroczystości ku czci Patronki Diecezji

Obchody ku czci Świętej Męczennicy rozpoczęły w się kościele p.w. Świętego Ducha. Stąd pod przewodnictwem bpa Józefa Zawitkowskiego, biskupa pomocniczego seniora, wyruszyła procesja do katedry łowickiej. W procesji wzięło udział czterech biskupów, kilkudziesięciu księży, kilkadziesiąt sióstr zakonnych z różnych części Diecezji, kilkadziesiąt pocztów ...
10 LISTOPADA 2014

Znany nieznany piękny Łowicz

Uczniowie przyjęli ten fakt z ogromnym zadowoleniem, ale też z pewną dozą niepewności, że sobie nie poradzą, że nie odnajdą miejsc, w których znajdują się odpowiedzi. Każde polecenie do wykonania było inne, a miejsca były zaszyfrowane, aby zwiększyć poziom trudności w ich realizacji. Chodziło o trzy łowickie świątynie, które znajdują się na terenie parafii ...
5 LISTOPADA 2014
https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/3d843-240x240.jpg https://diecezja.lowicz.pl/app/uploads/legacy/images/3d843-555x360.jpg

516. Dzień rektorski

W czasie Eucharystii ksiądz rektor, nawiązując do dzisiejszych czytań mszalnych, mówił, że dobrymi życzeniami chrześcijańskimi na każdą okazję - dla każdego alumna i kapłana - są te zawarte w Liście świętego Pawła apostoła do Filipian: życzę wam, byście byli posłuszni; ...
30 PAźDZIERNIKA 2014

Decyzja Biskupów diecezjalnych w sprawie udzielenia dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

Biskupi Diecezjalni obecni na 366. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie, w dniach 7-8 października br., jednomyślnie podjęli decyzję o udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek - 26 grudnia 2014 r., w święto św. Szczepana męczennika. W załączeniu przesyłam – do łaskawej ...