Akcja duszpasterska Noc Konfesjonałów

4 LUTEGO 2015
admin

Szczęść Boże…

U progu Wielkiego Postu, tradycyjnie ruszą przygotowania do kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji duszpasterskiej Noc Konfesjonałów, którą razem z Waszą parafą wspólnie tworzymy.

Cieszy nas fakt – cytując za KAI – iż w ubiegłym roku podczas wizyty ad limina: „ Papież wyraził też zadowolenie z cieszącej się coraz większym zainteresowaniem akcji „Noc konfesjonałów”. W ostatnich dniach z inicjatywy Papieża w diecezjach całego świata odbyła się podobna akcja o nazwie „24 godziny dla Pana” polegająca na całodobowej adoracji i czuwaniu w konfesjonałach.”

Działania te stanowią również odpowiedź na zachętę Przewodniczącego KEP w związku z bieżącym programem roku duszpasterskiego na poszukiwanie nowych form towarzyszenia ludziom w nawracaniu się.

Aby uspójnić i udoskonalić nasze działanie, w poniedziałek 16 lutego br. roku w Sekretariacie KEP w Warszawie planowane jest spotkanie koordynatorów diecezjalnych i parafialnych Nocy Konfesjonałów poświęcone organizacji tegorocznej akcji.

Serdecznie pragnę zaprosić przedstawiciela również Waszej Wspólnoty do udziału w tym wydarzeniu dołączając jego szczegółowy program.

Licząc, że się spotkamy serdecznie pozdrawiam.

Bliższe informacje dotyczące organizacji Nocy Konfesjonałów oraz planowanego spotkania, można uzyskać bezpośrednio
pod nr telefonu 507 025 845 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@nockonfesjonalow.pl

ks Grzegorz Adamski
Koordynator Nocy Konfesjonałów

Podobne