Adoracja pod gołym niebem w Żyrardowie

4 WRZEśNIA 2014
admin

Wieczorem 30 sierpnia do Żyrardowa przyjechały autokary z wszystkich
zakątków diecezji, a w nich młodzi przygotowujący się do Światowych Dni
Młodzieży. Przybyli, by po raz kolejny uwielbić Boga i publicznie wyznać
wiarę w Jego bóstwo. Na trwającym do późnej nocy spotkaniu tradycyjnie
nie zabrakło pełnych radości pieśni, tańców i skandowania dla Jezusa.

Organizatorzy, poza świetną zabawą, przygotowali także konkretny
program duchowy. Spotkanie pod hasłem: „Błogosławieni ubodzy w duchu”
przewidywało rozważanie orędzia papieża Franciszka na temat ubóstwa, a
także świadectw dotyczących wielu aspektów tej trudnej w dzisiejszym
świecie postawy. Uczestnicy zobaczyli też pantomimę przygotowaną przez
młodzież zaangażowaną w przygotowanie „Krakowa 2016”.

To, co zrobiło wrażenie na wielu młodych ludziach, to niemal godzinna
adoracja Najświętszego Sakramentu na pl. Jana Pawła II, po której
wszyscy udali się do kościoła, gdzie odbyła się Eucharystia.
Przewodniczył jej ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba. – Jeśli
będziemy kontynuowali takie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży,
„Kraków 2016” nie będzie dla nas wydarzeniem, ale kolejnym znakiem tego,
że Jezus stał się ubogi, aby nas swym ubóstwem ubogacić – mówił bp
Dziuba. Na koniec wszyscy udali się na agapę.

(zdjęcia i tekst dzięki uprzejmości Gościa Niedzielnego)

Podobne