Absolwenci wracają na Blich

19 LUTEGO 2014
admin

Jako studentka IV roku Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Teologicznym na kierunku „Misjologia”, odbywała praktykę katechetyczną w ramach kursu katechetyczno – pedagogicznego, który po ukończeniu studiów uprawnia do podjęcia pracy w szkole jako nauczyciel religii.

Ola pod czujnym okiem p. Piotra Sumińskiego zrealizowała 30 godzin: 20 godzin, podczas których prowadziła lekcje z młodzieżą i 10 godzin lekcji obserwowanych, które prowadził jej były katecheta – p. Sumiński. Jak sama stwierdziła czas od 07.02.2014 r. do 18.02.2014 r. był czasem bardzo owocnym. Bilchowska absolwentka nauczyła się bardzo dużo, zdobyła nowe doświadczenie, odpowiedziała sobie na wiele nurtujących pytań związanych z pracą nauczyciela religii, poznała specyfikę pracy w szkole ponagimnazjalnej. Warto dodać, że Aleksandra Pawlina jest jedną z trojga absolwentów ZSP nr 2 w Łowiczu, którzy podjęli studia teologiczne.

Tekst i zdjęcia Piotr Sumiński

Podobne