93. Czas dla ducha

9 LUTEGO 2008
admin

Ojciec Rekolekcjonista jako temat przewodni obrał kwestię powołania. Problematykę tego zagadnienia zobrazował na podstawie Starotestamentalnej Księgi Jonasza. Zakonnik wskazał, iż często wybieramy to, co jest dla nas wygodne (podróż proroka do Tarszisz), a uciekamy przed trudną pracą (Niniwą) do której powołuje nas Pan Bóg.

Jednakże biorąc sprawy w swoje ręce często się potykamy i w chwilach próby i doświadczenia dochodzimy do wniosku, że bez Boga nie poradzimy sobie. Jest to doskonały moment, w którym człowiek poddaje swoją wolę Woli Stwórcy i całym sercem zawierza swoją przyszłość.

Trzydniowe rekolekcje zakończyła uroczysta Msza Święta, podczas której Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Alojzy Orszulik SAC udzielił posług lektoratu alumnom trzeciego roku, akolitatu alumnom rok czwartego i rozpoczął czas przygotowania do święceń diakonatu alumnom roku piątego.

Podobne