84. Dzień skupienia

11 GRUDNIA 2007
admin

Ten niezwykły wyjazd zorganizowany był z okazji obchodów jubileuszu kanonizacji Świętego Franciszkanina. Już podczas drogi w autokarze powierzyliśmy Maryi duchowe owce tego dnia w modlitwie Różańcowej.

Kiedy dotarliśmy na miejsce, czekał już na nas Gwardian niepokalanowskiego klasztoru, Ojciec Stanisław Piętka. O godzinie 10. wszyscy seminarzyści spotkali się w kaplicy Świętego Maksymiliana na pierwszej konferencji, którą poprowadził Ojciec Gwardian. Przybliżył on nam scenę z życia Świętego Maksymiliana, w której na pytanie esesmana „Kim jest?”, odpowiada: „Jestem kapłanem katolickim!!!”

Następnie Ojciec Stanisław opowiedział nam historię dwóch kapłanów. Jeden z nich obchodził swoje 25 lecie kapłaństwa i mógł poszczycić się służbą Bogu przy nawracaniu grzeszników. Ten drugi natomiast to niedoszły jubilat, żałuje on, że odszedł z kapłaństwa i nie nawrócił w Imię Boże wielu grzeszników. Na szczęście pragnie wrócić i być narzędziem w ręku Boga, aby móc powiedzieć „Jestem kapłanem katolickim!”

Kolejnym punktem naszej pielgrzymki była Msza Święta w niepokalanowskiej bazylice. Ojciec Gwardian po raz kolejny zwrócił nam uwagę na niestrudzoną postawę Świętego Maksymiliana w szerzeniu czci Niepokalanie Poczętej. Po Eucharystii w krótkiej nowennie zanosiliśmy za wstawiennictwem Świętego Franciszkanina swoje modlitwy w intencji naszego seminarium i powołań do służby Bożej.

Po Uczcie Eucharystycznej przyszedł czas na nabranie sił fizycznych. Toteż udaliśmy się na obiad, który odbył się w refektarzu klasztornym. Po zakończeniu posiłku odbyła się krótka modlitwa uwielbienia w kaplicy Braci Franciszkanów.

Następnym punktem dnia było zwiedzanie klasztoru. Rozpoczęliśmy je od maleńkiego cmentarza, na którym spoczywają niepokalanowscy Franciszkanie, a także Ojciec Alfons Maria Kolbe – brat Świętego Maksymiliana, książe Drudzki Lubedzki, który ofiarował ziemie pod klasztor i Franciszek Gajowniczek – więzień, za którego oddał życie Święty Maksymilian.

Potem przeszliśmy do drukarni, w której wydawany jest Rycerz Niepokalanej. Następnie zobaczyliśmy dwa papieskie samochody i muzeum pożarnictwa. Trzeba tu wspomnieć, że jest to jedyna na świecie czynna zakonna straż pożarna.

Po zwiedzaniu muzeum wysłuchaliśmy drugiej konferencji Ojca Gwardiana. Po niej wyruszyliśmy w drogę powrotną do Łowicza. Po przybyciu do seminarium obejrzeliśmy jeszcze film dokumentalny o życiu i dziele św. o. Maksymiliana. Dzień skupienia zakończył się adoracją Najświętszego Sakramentu.

Dziękujemy serdecznie Ojcom Franciszkanom z Niepokalanowa za taką niezwykłą gościnę. Szczególnie jesteśmy wdzięczni Ojcu Gwardianowi za całodzienną troskliwą opiekę nad nami. Bóg zapłać!

Podobne