80. Dzień skupienia

15 LISTOPADA 2007
admin

Tematem przewodnim nauk było „powołanie”. Ksiądz Mirosław przedstawił nam różne aspekty powołania na przykładzie trzech osób, które pojawiają się na kartach Biblii: Święty Piotr, Święty Paweł i Judasz.
Kaznodzieja mówił, iż uczeń Mistrza z Nazaretu, tak jak Piotr musi ogołocić samego siebie, porzucić wszystko, co się do tej pory kochało i upodobnić się do ubogiego Chrystusa. W postaci Apostoła Pawła ojciec rekolekcjonista zwrócił naszą uwagę na cechy, które powinny charakteryzować kapłana. Między innymi gorliwość w czynach, osobiste nawrócenie ? potrzebne do dojrzałego ojcostwa w kapłaństwie, podejmowanie konkretnych misji i duchowego ojcostwa, które niesie w sobie ryzyko bólu wychowania. Ponad to uczeń Chrystusa musi być otwartym na drugiego człowieka, musi dawać się poznawać, aby przyjmować ludzką miłość i nią się dzielić. Podczas nabożeństwa pokutnego Ksiądz Mirosław zatrzymał się nad postacią Judasza, który na kartach Ewangelii, odchodził od Mistrza prawie niezauważalnie.
Centralnym punktem dnia była uroczysta Msza Święta. W homilii ojciec rekolekcjonista skierował do nas słowa o wierności w kapłaństwie. O trudnym, ale jakże pięknym życiu kapłana, które nie pozostanie niedocenione przez Boga.

Podobne