76. Czas wyciszenia – rekolekcje

28 WRZEśNIA 2007
admin

Jeszcze nie opadły emocje związane z powrotem do seminarium, a już trzeba było wejść w ciszę, bo rozpoczęły się tego dnia rekolekcje. W tym roku prowadził je o. Tomasz Kot, SJ. W tych dniach można było jeszcze trochę odpocząć i jednocześnie podładować akumulatory ducha. Ojciec rekolekcjonista podał wiele cennych wskazówek dotyczących modlitwy, życia wspólnotowego, miłości bliźniego i życia w czystości. Niech Pan Jezus wynagrodzi mu trud głoszenia Słowa Bożego.

Podobne