75 dni przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie

16 MAJA 2016
admin

Podczas spotkania z młodzieżą zaangażowani w wolontariat ŚDM przybliżali jej idee Światowych Dni Młodzieży oraz przedstawiali trasę wiodącą z Łowicza do Krakowa, gdzie będzie utworzone Miasteczko Łowickie. Więcej o tym można przeczytać na www.sdmlowicz.pl lub http://lowicz.gosc.pl/doc/3119810.Pole-wielogwiazdkowe.

W spotkaniach brali udział uczniowie następujących oddziałów: 1 Tin, 1 TŻiUG, 1TAŻ, 1 Log, 2TMR, 3 TŻiUG, 2 TTG. Obywały się one na zajęciach z wychowawcą.

Piotr Sumiński

Podobne