<font color="#CC0001"><b><font size="3">73. Tydzień Miłosierdzia 2017 – „Idźcie i głoście”</font></b></font><br />

23 KWIETNIA 2017
admin

W dniach od 23 do 29 kwietnia odbywa się już po raz 73 Tydzień Miłosierdzia, którego hasło wynika z tematyki ogólnopolskiego roku duszpasterskiego

„ Idźcie i głoście”.


Niedziela w Oktawie Wielkanocy jest szczególnym czasem świętowania Miłosierdzia Bożego. Wyjątkowość przeżywanych tajemnic paschalnych przynosi za każdym razem nową okazję do odnalezienia głębokiej motywacji do życia miłością i czynienia miłosierdzia. Aktywność człowieka wierzącego może przejawiać się nie tylko w postawie spontanicznego gestu pomocy, czyli najczęściej udziału w jednorazowej akcji, ale poprzez uczestniczenie w życiu środowiskowych zespołów charytatywnych skupionych wokół kościoła (Parafialne Zespoły Caritas), czy szkołach ( Szkolne Koła Caritas), jak również przy placówkach Caritas, gdzie uruchamia się żywy potencjał do wspólnego czynienia dobra. Wraz z innymi dziełami miłości stają się one znakiem nowego czasu dla żyjących w XXI wieku ludzi ubogich – zapoczątkowanego działaniem Chrystusa.

Podobne