<font color="#CC0001"><b><font size="3">72. Tydzień Miłosierdzia 2016</font></b></font><br />

3 KWIETNIA 2016
admin

Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia rozpoczęła się 23 lutego 1937r, kiedy na pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów Caritas Diecezjalnych – największej obecnie pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce – podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną światową w ich obchody włączały się oprócz środowisk religijnych także władze państwowe i lokalne oraz media. Po II wojnie światowej pomysł podjęto ponownie. Przy okazji tych obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym.

Celem Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.
(INFO za Caritas Polska)

Podobne