72. I Kongres Eucharystyczny

14 CZERWCA 2007
admin

Obecni byli biskupi posługujący w naszej diecezji, księża, siostry i bracia zakonni, przedstawiciele największych miast, powiatów naszej diecezji, przedstawiciele szkół i znaczne ilości ludu Bożego. Uroczystość transmitowana była przez telewizję Trwam. Najpierw odprawione zostały Nieszpory w kościele sióstr bernardynek, którym przewodniczył biskup senior, Alojzy Orszulik. Następnie odbyła się procesja ulicami miasta na wzór tej z Bożego Ciała. Czwarty ołtarz był na Starym Rynku i tam została odprawiona Msza św. Dzięki dobremu nagłośnieniu wyraźnie było słychać prowadzącego śpiewy i komentarze ks. Roberta Kwatka i towarzyszące mu orkiestry za szkoły muzycznej w Sochaczewie.

Mszy św. przewodniczył kard. Franciszek Macharski. Eucharystia sprawowana była na tym samym ołtarzu, na którym odprawiał Jan Paweł II. W homilii abp Ziółek odniósł się wielokrotnie do wydarzeń sprzed ośmiu lat. „Wytrwajcie w miłości mojej”, hasło kongresu, to jedyny sposób, przekonać świat o miłości Boga do człowieka – powiedział metropolita łódzki. Na zakończenie Mszy św. bp Andrzej F. Dziuba zawierzył całą diecezje, wszystkich wiernych różnych stanów Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Po uroczystości zaproszeni goście oraz kapłani mogli spotkać się przy stole doczesnym na kolacji w seminarium. Ponieważ była już późna godzina niektórzy zmuszeni byli zrezygnować z posiłku.

Niewątpliwie kongres był największym wydarzenie tego roku dla Diecezji Łowickiej. Pasterze ufają, że wyda on obfite owoce, chociażby w liczniejszych powołaniach do kapłaństwa lub do życia konsekrowanego. Duszpasterze mają nadzieję, że wydarzenia kongresowe przyczynią się do głębszego rozumienia tajemnicy Eucharystii.

Podobne