70. rocznica akcji „Uwolnić »Cyfrę«”

14 MARCA 2015
admin

W poniedziałek 9 marca w Łowiczu odbyły się obchody 70. rocznicy akcji „Uwolnić »Cyfrę«”, zwanej łowickim „Małym Arsenałem”. Grupa harcerzy z Szarych Szeregów uwolniła z więzienia UB i NKWD swojego kolegę Zbigniewa Fereta ps. „Cyfra”, a przy okazji ok. 70 innych więźniów.

Akcję przeprowadzono wieczorem 8 marca 1945 r. Dowódcy Janowi Kopałce ps. „Antek” zależało, żeby przeprowadzić ją bez jednego wystrzału, bowiem służbę w więzieniu pełnili Polacy. I tak się stało. Nie było zabitych ani rannych. W akcji wzięło udział 11 osób. 5 harcerzy upozorowało patrol milicyjny doprowadzający nowych aresztantów, dzięki czemu udało się im wejść do środka i uwolnić więźniów. 4 z nich stanowiło grupę ubezpieczającą. Pozostałym przydzielono inne zadania.

Jedynym żyjącym uczestnikiem akcji jest ks. Stefan Wysocki ps. „Ignac”. Jego zadaniem było przechowywanie dokumentów kolegów oraz zorganizowanie nowych dokumentów uwolnionym więźniom. Ks. Wysocki był obecny na uroczystościach rocznicowych przy ul. Kurkowej, gdzie do dziś stoi budynek, w którym mieściło się więzienie. Na nim umieszczona jest tablica upamiętniająca wydarzenie. W obecności władz miasta, kombatantów, córek i wnuków uczestników akcji, harcerzy, uczniów szkół i mieszkańców Łowicza delegacje złożyły kwiaty.

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne