67. Dziękczynienie za dar kapłaństwa

5 CZERWCA 2007
admin

Była to modlitwa dziękczynna za otrzymanie święceń. Księża neoprezbiterzy podziękowali księżom przełożonym za wspólnie spędzone lata formacji seminaryjnej. Podziękowali także współbraciom klerykom za miłe i radosne chwile przeżyte razem w seminarium. Nawiązane przyjaźnie będą dalej kontynuowane. A my modlimy się za neoprezbiterów, by dzielnie wytrwali na obranej drodze, by byli wierni Chrystusowi.

Podobne