64. Zdaj sprawę…

29 MAJA 2007
admin

Z tym dniem rozpoczęła się letnia sesja egzaminacyjna. Każdy z alumnów ma do zdania przynajmniej 5 egzaminów. Wszystkim zdającym życzymy daru mądrości i rozumu, by móc przejść na rok wyżej, ale przede wszystkim, by zgłębić tajemnice wiary i jeszcze bardziej przybliżyć się do Chrystusa.

Podobne