62. Magister teologii

23 MAJA 2007
admin

To szczególny dzień dla księży diakonów z VI roku. Wyjechali wszyscy do Warszawy, by bronić swoich prac magisterskich i by uzyskać swój pierwszy, miejmy nadzieję, że nie ostatni tytuł naukowy. Wszyscy obronili swoje prace, które podejmowały tematy z katechetyki, antropologii filozoficznej oraz teologii fundamentalnej. Księżom magistrom składamy serdeczne gratulacje.

Podobne