56. Królowa Polski

3 MAJA 2007
admin

Biskup ordynariusz przypomniał, że Kościół od początku istnienia naszego kraju, zawsze go wspierał i tego wsparcia potrzebuje i dziś. Razem z miłowaniem Polski, powinniśmy miłować jej Królową. To Niepokalana była zawsze obroną uciskanego i umęczonego narodu polskiego. Po Mszy świętej, na której obecni byli przedstawiciele władz miasta i powiatu łowickiego oraz poczty sztandarowe, wierni wraz z kapłanami przeszli pod pomniki poległych w obronie kraju synów Ziemi Łowickiej oraz papieża Jana Pawła II. W krótkim słowie ks. Biskup Dziuba przypomniał heroiczne czyny bohaterów, zarówno tych, którzy przelali krew w walce o wolną Polskę oraz tego, który podtrzymywał w nadziei naród polski w czasie posługi na Stolicy Piotrowej.

Podobne