Zaproszenie do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży

24 CZERWCA 2020
ks. Kamil Goc

Wydział Duszpasterstwa i Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej w Łowiczu na prośbę Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie przesyła informacje i zaproszenie do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży. Zaproszenie kierowe jest do Księży i Sióstr pracujących z młodzieżą w diecezji.


Szkoła Duszpasterzy Młodzieży w roku akademickim 2020/2021

Praca z młodzieżą jest jednym z najtrudniejszych wyzwań dla duszpasterstwa. Dlatego też Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie od roku prowadzi Szkołę Duszpasterzy Młodzieży.

W programie Szkoły oferujemy warsztaty homiletyczne, medialne, zajęcia z kierownictwa duchowego i spowiadania młodzieży, przygotowania do bierzmowania itp. Poruszane są zagadnienia z psychologii młodzieży, skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, a także metod prowadzenia grup.

 

Wśród wykładowców są najwyższej klasy profesjonaliści z dziedziny psychologii, mediów, przepowiadania i duszpasterstwa młodzieży.

 

Ze względów na metodykę prowadzenia warsztatów liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

 

Zapisy i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.pwtw.pl/szkola-duszpasterzy-mlodziezy/

 

Jakie wrażenia wywarła Szkoła na absolwentach pierwszego roku? Zobacz na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=eBWpkwLjFR0

 

WIKARIUSZ GENERALNY

ks. prał. Wiesław Wronka

Podobne