55. Maryjny maj

2 MAJA 2007
admin

Także w kaplicy seminaryjnej od dziś każdego dnia po kolacji alumni wraz z przełożonymi modlą się do Niepokalanej. W czasie tego nabożeństwa tradycyjnie alumni roku IV głoszą krótki kazania maryjne. W tym roku kazania oparte są o poszczególne wezwania z litanii.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Podobne